HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG SHB

Bước 1: Tại giao diện chính chọn biểu tướng "3 gạch ngang"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn biểu tướng "3 gạch ngang"
Bước 2: Tiếp tục chon "dịch vụ tài khoản"
Bước 2: Tiếp tục chon "dịch vụ tài khoản"
Bước 3: Chọn "tiền gửi thanh toán - cá nhân"
Bước 3: Chọn "tiền gửi thanh toán - cá nhân"
Bước 4: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 4: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản