HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG QUỐC DÂN NCB

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 2: Tại giao diện "danh sách tài khoản" kích vào biểu tượng ">"
Bước 2: Tại giao diện "danh sách tài khoản" kích vào biểu tượng ">"
Bước 3: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 3: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản