HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG NAM A BANK

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 2: Chọn "số tiền khả dụng"
Bước 2: Chọn "số tiền khả dụng"
Bước 3: Tiếp tục chọn "lịch sử giao dịch"
Bước 3: Tiếp tục chọn "lịch sử giao dịch"
Bước 4: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 4: Đi đến hóa đơn cần tìm kiếm
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản