HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG MSB

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 2: Chọn mục "tài khoản thanh toán"
Bước 2: Chọn mục "tài khoản thanh toán"
Bước 3: Tại mục "chi tiết tài khoản" thanh toán chon hóa đơn cần tìm
Bước 3: Tại mục "chi tiết tài khoản" thanh toán chon hóa đơn cần tìm
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản