HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG BẢN VIỆT (BVBANK)

Bước 1: Tại giao diện trang chủ »» Chọn biểu tượng "con heo"
Bước 1: Tại giao diện trang chủ »» Chọn biểu tượng "con heo"
Bước 2: Tại mục "lịch sử giao dịch" chọn hoá đơn cần tìm và kích vào
Bước 2: Tại mục "lịch sử giao dịch" chọn hoá đơn cần tìm và kích vào
Bước 3: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 3: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản