HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT NGÂN HÀNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công bấm vào lập tức nạp tiền
Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công bấm vào lập tức nạp tiền
Bước 2: Chọn ”đi đến liên kết”
Bước 2: Chọn ”đi đến liên kết”
Bước 3: Chọn “mật khẩu rút tiền chưa cài đặt, vui lòng cài đặt mật khẩu rút tiền trước”
Bước 3: Chọn “mật khẩu rút tiền chưa cài đặt, vui lòng cài đặt mật khẩu rút tiền trước”
Bước 4: Nhập mật khẩu rút tiền mà mình dễ nhớ nhất »» Bấm “gửi đi”
Bước 4: Nhập mật khẩu rút tiền mà mình dễ nhớ nhất »» Bấm “gửi đi”
Bước 5: Điền thông tin ngân hàng muốn liên kết »» Bấm “gửi đi”
Bước 5: Điền thông tin ngân hàng muốn liên kết »» Bấm “gửi đi”