Hướng dẫn đăng ký KM FR88K

Bước 1 : Tại khuyến mãi FR88K trong mục Ưu đãi, nhấn chọn Đăng ký nhận ngay
Bước 1 : Tại khuyến mãi FR88K trong mục Ưu đãi, nhấn chọn Đăng ký nhận ngay
Bước 2 : Điền tên tài khoản và nhập mã xác thực
Bước 2 : Điền tên tài khoản và nhập mã xác thực
Bước 3 : Nhấn gửi ngay, để gửi nội dung hiển thị đến số điện thoại hệ thống
Bước 3 : Nhấn gửi ngay, để gửi nội dung hiển thị đến số điện thoại hệ thống
Bước 4 : Gửi mã nội dung tới số +84973*** và chờ xét duyệt
Bước 4 : Gửi mã nội dung tới số +84973*** và chờ xét duyệt