NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Bước 1: Đăng nhập 789BET chọn mục “nạp tiền”
Bước 1: Đăng nhập 789BET chọn mục “nạp tiền”
Bước 2: Chọn "Chuyển khoản ngân hàng" và chọn kênh thanh toán. Ví dụ: "NẠP NHANH - OKVIP"
Bước 2: Chọn "Chuyển khoản ngân hàng" và chọn kênh thanh toán. Ví dụ: "NẠP NHANH - OKVIP"
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp, sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1,000 vnđ)
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp, sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1,000 vnđ)
Bước 4: Chọn ngân hàng mình muốn chuyển.
Bước 4: Chọn ngân hàng mình muốn chuyển.
Bước 5: Quét mã QR có sẵn hoặc kéo xuống copy thông tin ngân hàng.
Bước 5: Quét mã QR có sẵn hoặc kéo xuống copy thông tin ngân hàng.
Bước 6: Đăng nhập vào ngân hàng Chọn mục chuyển khoản và chọn ngân hàng mình chuyển
Bước 6: Đăng nhập vào ngân hàng Chọn mục chuyển khoản và chọn ngân hàng mình chuyển
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin người nhận »» Chọn tiếp tục
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin người nhận »» Chọn tiếp tục
Bước 8: Kiểm tra lại thông tin người nhận lại 1 lần »» xác thực và nhập OTP »» đợi hệ thống cập nhật điểm  (chú ý: chụp lại hóa đơn chuyển tiền có hiện thị thông tin và nội dung)
Bước 8: Kiểm tra lại thông tin người nhận lại 1 lần »» xác thực và nhập OTP »» đợi hệ thống cập nhật điểm (chú ý: chụp lại hóa đơn chuyển tiền có hiện thị thông tin và nội dung)