NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC ZALOPAY

Bước 1: Đăng nhập 789BET chọn mục “nạp tiền”
Bước 1: Đăng nhập 789BET chọn mục “nạp tiền”
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán bằng “ZALOPAY” và chọn kênh thanh toán bạn muốn
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán bằng “ZALOPAY” và chọn kênh thanh toán bạn muốn
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1000 vnđ)
Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1000 vnđ)
Bước 4: Đăng nhập vào ví zaloPay, sau đó thực hiện chuyển khoản theo thông tin trên lệnh nạp
Bước 4: Đăng nhập vào ví zaloPay, sau đó thực hiện chuyển khoản theo thông tin trên lệnh nạp