HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU RÚT TIỀN

Bước 1: Chọn vào “Lấy lại mật khẩu qua địa chỉ Email”
Bước 1: Chọn vào “Lấy lại mật khẩu qua địa chỉ Email”
Bước 2: Chọn “lấy lại mật khẩu rút tiền”
Bước 2: Chọn “lấy lại mật khẩu rút tiền”
Bước 3: Điền tên đăng nhập
Bước 3: Điền tên đăng nhập
Bước 4: Nhấn “OK” sau đó vào “hộp thư nội bộ” để lấy mã xác nhận
Bước 4: Nhấn “OK” sau đó vào “hộp thư nội bộ” để lấy mã xác nhận
Bước 5: Vào “hộp thư đến” như hình tại tài khoản 789BET
Bước 5: Vào “hộp thư đến” như hình tại tài khoản 789BET
Bước 6: Chọn thư mới nhất để lấy “mã xác nhận”
Bước 6: Chọn thư mới nhất để lấy “mã xác nhận”
Bước 7: Nhập mã xác nhận vào ô và bấm “xác nhận”
Bước 7: Nhập mã xác nhận vào ô và bấm “xác nhận”
Bước 8: Lấy mã rút tiền mới, quay lại trang chủ để tiến hành đổi mật khẩu rút tiền mới
Bước 8: Lấy mã rút tiền mới, quay lại trang chủ để tiến hành đổi mật khẩu rút tiền mới